Visie, strategie en beleid op het gebied van afval, grondstoffen en circulaire economie

 

Strategie en beleid

We willen met z’n allen grote stappen zetten in de richting van een circulaire economie waarin minder grondstoffen worden vernietigd, en waardevolle producten en materialen door middel van recycling een tweede leven krijgen. Essentiële grondstoffen worden immers steeds schaarser, en de milieudruk van afvalbeheer is veel groter dan nodig. Nationale en internationale beleidsmakers zijn er steeds meer van doordrongen dat deze schaarste van grondstoffen en de milieudruk van afval aan kan en móet worden gepakt

Tussen 2009 en 2016 heb ik mij, in mijn rol als adviseur bij landelijke branchevereniging NVRD stevig verdiept in, en bijgedragen aan, de transitie van afval naar grondstof die lokale, regionale, landelijke en internationale overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties aan het maken zijn.   

Sinds 2016 zet ik als zelfstandig adviseur mijn kennis, ervaring, vaardigheden en zeer uitgebreide netwerk op dit vlak in om ook úw organisatie de transitie van afval naar grondstof te laten maken. Dit doe ik door:

  • vanuit gedeelde belangen het gesprek aan te gaan met alle voor uw organisatie relevante stakeholders (politiek, maatschappelijk, publiek en privaat)
  • ze mee te nemen in het verhaal over de kansen, uitdagingen en oplossingen op het vlak van duurzaamheid, circulaire economie, afval en grondstoffen
  • ze te overtuigen van het nut en de noodzaak tot het inzetten van een transitie
  • en zodoende tot een beleidsstrategie te komen die uw organisatie een grote stap voorwaarts helpt in de richting van de circulaire economie